Zieke lever


De ziekmakende informatie wordt blijkbaar steeds opnieuw doorgegeven; kennelijk kopieert de nieuwe cel informatie van de oude. Het antwoord vond hij in het celgeheugen. Hij kwam met de theorie dat herinneringen letterlijk in de cel opgeslagen kunnen worden en de oorzaak kunnen zijn van degeneratieve ziektepatronen én deze patronen doorgeven aan de volgende celgeneratie. Hierdoor start de nieuwe celgeneratie met het degeneratieve ziektepatroon. Vastgesteld is dat geheugen niet alleen in onze hersenen, maar in al onze lichaamscellen wordt opgeslagen. Onverwerkte emotionele gebeurtenissen kunnen zich vastzetten in de structuur van onze cellen en kunnen zo lichamelijke en emotionele klachten veroorzaken.

daar verschillen de aangegeven periodes, maar in het algemeen gaat het erom dat de boel wordt vernieuwd. Het is puur theorie dat je lichaam niet ouder is dan zon acht jaar (vooral omdat de cellen onafhankelijk van elkaar en in verschillende tijdseenheden vernieuwen). De praktijk is dat je als samenhangend organisme enkele decennia leeft waarin al die cellen samenwerken. Tot het moment dat de vernieuwing niet meer zo soepel gaat of gebreken gaat vertonen. De indiase arts deepak chopra besteedde een groot deel van zijn loopbaan in de verenigde Staten aan het bestuderen van mensen die ernstige ziekten overleven. Hij vroeg zich af waarom nieuwe lichaamscellen, die oude cellen met een afwijking (lees: kanker) vervangen, geen gezonde nieuwe cellen zijn, maar cellen met dezelfde ziekte. Als een lever zich na vijf maanden heeft vernieuwd, waarom is een lever met kanker dan nog steeds een lever met kanker en geen gezonde lever?

Het tempo waarin is afhankelijk van de specifieke cel; een snel cel in het oog is bijvoorbeeld elke tweede dag vernieuwd waar de cellen van de binnenkant van de maag er drie dagen over doen. Huidcellen hebben iets minder dan vier weken nodig en levercellen zes. Elke 28 dagen wordt je huid vernieuwd, elke vijf maanden je lever, je botten elke tien jaar. De cellen van de oogbol regenereren in 48 uur, daarom kun je na een oogoperatie vaak binnen 48 uur weer zien. Frisen van het Karolinska instituut in Stockholm is het menselijke lichaam gemiddeld zeven tot tien jaar oud. Althans, zolang duurt het voordat alle cellen zijn vervangen. Het ene deel van je lichaam is ouder dan het andere deel. De cellen rond je borst zijn bijvoorbeeld 15,1 jaar oud. De cellen aan meisjesnamen de oppervlakte van je darmen zijn vijf dagen oud terwijl de rest van je darmen gemiddeld 15,9 jaar oud zijn. De rode bloedcellen zijn binnen 120 dagen vervangen.

7 tekenen van leverproblemen - gezonder leven


Hoe het mogelijk is scheren dat een zieke lever na zes weken nog steeds ziek kan zijn, terwijl alle cellen vernieuwd zijn? Enige tijd geleden schreef ik over je bent wat je eet. Daarin kwam aan de orde dat je lichaam constant lichaamscellen vervangt. Oude cellen sterven af, nieuwe ontstaan. Het voedsel dat je eet fungeert daarbij als bouwmateriaal. Een cel is het kleinste onderdeel van een organisme en bevat alle genetische informatie van dat organisme. Al onze lichaamscellen vernieuwen zich iedere acht maanden. Wanneer iemand met een lage weerstand dus voldoende levensmiddelen tot zich zou nemen is de kans groot dat hij zich na acht maanden als herboren voelt. Per uur schijnen er rond de énmiljard body cellen te worden vervangen in je lichaam.

7 tekenen van leverproblemen - gezonder leven


Dat betekent niet dat er geen andere mogelijkheden zouden bestaan voor informatie-overdracht, waarbij de rol van de hersenen niet langer meer nodig. Het betekent evenmin dat dit niet weggelegd zou zijn voor een mens in incarnatie. Het enige dat ik ermee wilde laten zien is hoe onze eerstvolgende stap voorwaarts in de door jou genoemde 'synergie' eruit zou kunnen zien, namelijk de uitwisseling van kracht tussen denkvermogen en denkvermogen, waarbij de hersenen niets anders meer zijn dan een gevoelige plaat waarop. En dat kan alleen maar als de hersenen hun normale gang van zaken als regelaar eventjes willen staken, zodat een andere gebruiksmodus van diezelfde hersenen naar voren kan komen in het volle licht van het bewustzijn ipv op de achtergrond altijd aanwezig te zijn. Post by julien moorrees Post by julien moorrees Het ego zit in de hersenen? Ik denk dat het bewustzijn dit ego heeft. Zelfs een hersenloze berg kan enige vorm van ego hebben. Echter is deze niet makkelijk in staat om dit ego tot uitdrukking te brengen, maar dat is een ander verhaal.

Welke lagen zijn dit? En waarom zit er uberhaubt een gelaagdheid in? Waarom bestaan dimensies / zwanger sferen / werelden in werelden? Dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat ze naast elkaar bestaan in het bewustzijn.

Niet of/of maar en/en, en ook dat naarmate het bewustzijn groeit dit enkel betekent dat het meer lagen tegelijkertijd aan de waarnemer kan voorleggen opdat deze - die de werkelijke mens is - de mens kan inspireren. Post by julien moorrees Een diepere vorm van synergie zou eruit kunnen bestaan dat we dit gesprek voeren zonder de moeite van het fysieke typen, bijvoorbeeld door het op je ontvankelijk gemaakte hersenen af te drukken (te dicteren). Waarom moeten de hersenen hierin nog een rol spelen? Uiteindelijk moet het bewustzijn zelf in staat fruitsap zijn om zonder de beperkingen van het lichaam aan informatieuitwisseling kunnen doen. Hoe afhankelijk is ons bewustzijn eigenlijk van onze hersenen? Zolang we mens zijn in incarnatie zijn we voor een correct functioneren in de wereld volkomen afhankelijk van onze hersenwerking. Telepathische wisselwerking tussen verschillende bewustzijnseenheden is volledig een zaak van energie en kracht, maar als de ontvanger een mens in incarnatie is zullen de hersenen ontvankelijk (gemaakt) moeten zijn.

Herken de vroege symptomen van leverproblemen


Is een lichaam niet essentieel als interface tussen de verschillende bewustzijns? Post by julien moorrees Aangezien ik het graag omdraai is dit misschien wel een interessant idee: Incarnatie heeft tot doel: informatie uitwisseling tussen de andere bewustzijns. Zonder lichaam heeft het bewustzijn geen manier om zich te uiten. Waarom kunnen mensen niet tegen eenzaamheid? Misschien wel omdat het doel voor incarnatie (informatie uitwisseling) niet gehaald is, waardoor de incarnatie zelf nutteloos blijkt te zijn.

Informatie-uitwisseling is mijns inziens geen doel, maar een gevolg. Er is geen tastbaar ander mens nodig om interactie met de omgeving te hebben en "eenzaamheid" is iets dat niet werkelijk bestaat, behalve in het hoofd van een individu. Of, zoals de tao het uitdrukt: "Without opening your door you can open your heart to the world. Without looking out your window you can see the essence of the tao. The more you know, the less you understand. The master arrives without leaving, sees the light without looking and she achieves without doing a thing." 47 Post by julien moorrees veel mensen hebben van tijd tot tijd mystieke of spirituele ervaringen gehad die aanleiding waren tot tussentijdse 'leaps of faith' die tevens bewustzijnsverruimingen. Een voorproefje van wat komen kan; een hulpmiddel bij het overstijgen van hindernissen die maken dat dit weten nog niet beschikbaar is bij normaal waakbewustzijn vanwege de natuurlijke barrières die de bewustzijnslagen van elkaar scheiden. Jij brengt hier de term bewustzijnslagen naar voren.

Pijn aan de lever: leverpijn symptomen en oorzaak leverpijn mens

Of wordt deze gevormd door jou als mens? Ik heb het over de vorming, en dus niet de uiting hiervan. Ik denk namelijk dat enkel en alleen het bewustzijn hiertoe in staat. Het lichaam kan enkel en alleen maar de informatie doorspelen producten (zien, lezen) waaruit het bewustzijn een gedachten vormt en dan weer met behulp van het lichaam tot uiting brengt. Ik ben het met je eens. De waarnemer - de toeschouwer zoals ie brandwond ook genoemd wordt - zetelt *ergens* in het bewustzijn, en bij de hier genoemde mens die over een volmaakt geworden menselijke staat beschikt is die zetel niet dezelfde als die waarop mijn toeschouwer zich heeft neergezet. Wel kan ik mijzelf tijdelijk neerzetten op die zetel en dan krijg ik een beeld van wat er vanaf dat verheven punt allemaal te zien is in diezelfde wereld die ik anders vanaf een andere zetel waarneem. De vorming van bovengenoemde reactie is geheel en al het gevolg van de positie van de waarnemer en die heeft in elk mens tenminste 3 zetels om naar wens op plaats te nemen en de zaken te overzien. Post by julien moorrees Sterker nog, is het misschien niet zo dat de enige manier om informatie uit te wisselen met een andere bewustzijn niet enkel en alleen via een lichaam kan?

Leveraandoeningen symptomen: vergrote lever/geelzucht/kanker

Ik gist heb daar toch niets over gezegd? Ik hou me altijd bewust buiten dit soort 'verklarende uitleggingen omdat ze zichtbaar ontoereikend zijn en ik ook niet zou kunnen zeggen hoe dat alles plaatsvindt. Enkel dat het plaatsvindt is voldoende. Laat de geleerde maar uitzoeken welke natuurkundige principes die ze kennen eraan ten grondslag liggen, dan richt ik me wel op de dingen die ze niet kennen en die ongetwijfeld een rol spelen. Post by julien moorrees, zo'n manifest bewustzijn combineert meer dan hersenimpulsen uit de stoffelijke wereld en concrete denkbeelden, maar is gelaagd zonder nog enige hindernis tussen de lagen te kennen. Maar dan is dit denk ik wel een interessante vraag. De reactie die hierop komt, wordt deze gevormd door jouw bewustzijn?

Precies wat ik ook denk. Er stond hierboven ook niet dat het het enige doorgeef luik is, echter dat dat het enige doel van de hersenen. Namelijk de aansturing voor het materiele. Ook duidelijk, maar. Naast aansturing is er ook nog zoiets als ontvankelijkheid voor andere zaken dan 'het materiële' waar de hersenen zich mee bezig zouden kunnen houden, racefiets zoals eerder al opgemerkt. Post by julien moorrees, waarom denk je dat de hersenen mbv electromagnetische straling wordt aangestuurd? Dit is volgens mij het nivo waarop het bewustzijn, zijn energie overdracht uitvoert. Dacht (of zei) ik dat dan Julien?

Kanker in de lever - maag lever Darm Stichting

Permalink, raw Message, post by julien moorrees, ik heb het idee dat jij denkt dat alles wat het bewustzijn binnenkomt ook via de hersenen moet binnenkomen, maar dat is totaal niet het geval. Nee dat denk bachbloesems ik zeker niet. Sterker nog, de ziel geeft ook dingen door aan het bewustzijn, of andere bewustzijns kunnen dit ook. Hierin ligt ook de oorsprong van de buitenzintuigelijke (lichamelijke) waarneming. Dat was ook wat ik bedoelde te zeggen. Post by julien moorrees. Enkel de zintuiglijk waarneembare component van de bewustzijnsindrukken komt voor rekening van de hersenen.

Zieke lever
Rated 4/5 based on 857 reviews